office@brc-bg.com +359 88 807 3552 +359 2 920 20 27

Услуги

Основната дейност на Българска железопътна компания ЕАД е превоз на товари във вътрешно и международно движение. Дружеството осигурява превоз на вагони в натоварено и разтоварено състояние, като организира движението им с удобно разписание на влаковете, съобразено със специфичните характеристики на всеки клиент.

БЖК ЕАД работи с електрически и дизелови локомотиви с различна тягова мощност. Дружеството използва собствени или наети локомотиви серия 87 (3676 kW), серия 40 (5100 kW), серия 60 (2100 к.с.) за тягови услуги и локомотиви серия 81 за маневрени услуги.

БЖК ЕАД предоставя услуги с всички видове вагони собственост на клиента или отдадени под наем. Към момента компанията е наела вагони тип EAOS, ZAES, ZAS и RGS за своите транспортни проекти. Като част от GRAMPET GROUP, БЖК ЕАД може да осигурява различни видове вагони чрез свързаните си лица или чрез сътрудничеството си с международни лизингови компании за подвижен състав.

Блок влакове

Ние осигуряваме стабилно транспортно обслужване на товари с голям обем, организирано в тежкотоварни влакове с редовно или извънредно разписание.

Група вагони

Ние доставяме група от максимум 10 вагона в удобно обслужване за по-малки логистични вериги.

Единични вагони

Ние организираме гъвкаво транспортно решение на единични вагони за конкретен вид стоки.

Транзитни влакове

Ние извършваме превоз на транзитни влакове през България от/до Румъния, Сърбия, Турция, Гърция и обратно. БЖК ЕАД има гранични споразумения за обмен на вагони с множество контрагенти от съседни страни.

Превоза на опасни товари

Ние сме специализирани в превоза на опасни товари в съответствие с разпоредбите на RID. Фирмата притежава Сертификат за безопасност и квалификация на персонала, пряко ангажиран с управлението на превоза на опасни товари.

Превоз на специални пратки

Ние предоставяме услуги за превоз на специални пратки с надвишен габарит по ширина и/или височина и/или дължина на влака над предписанията за заявения маршрут.

Интермодален транспорт

Ние си сътрудничим с различни партньори за организиране на интермодални превози и за оптимизиране на логистичната схема. Нашите отговорности като железопътен оператор са да осъществим пренос на товари от шосе по железопътен транспорт.

Маневрени услуги

Ние извършваме маневрени услуги по заявка във Варна, Русе, Пирдоп и Видин.