office@brc-bg.com +359 88 807 3552 +359 2 920 20 27

Кои сме ние

Българска Железопътна Компания ЕАД (БЖК ЕАД) е първата българска частна железопътна компания, лицензирана за извършване на товарни превози. Компанията е създадена през 2004 година с частен акционерен капитал и притежава национален лиценз номер 201 издаден от Министерството на транспорта и съобщенията.

Днес БЖК ЕАД е еднолична собственост на румънския частен железопътен оператор Grup Feroviar Roman SA (GFR). Компанията е част от GRAMPET GROUP, най-големият частен железопътен холдинг в Югоизточна Европа. GRAMPET GROUP е формирана от 18 компании, групирани в области на дейност: оператори на железопътен транспорт включващи карго, логистика, строителство, ремонт и поддръжка на подвижен състав и ИТ услуги.

Понастоящем БЖК ЕАД е член на:

  • International Union of Railways (UIC)
  • The international Rail Transport Committee (CIT)
  • Forum Train Europe (FTE)
  • както и участващ в General Contract of Use for Wagons (GCU)

Основните цели на компанията са да преследва лидерство в железопътните услуги в страната, да развива нови логистични възможности, свързващи всички видове транспорт и изграждане на цялостни логистични вериги.

офиси

РЕГИОНАЛНО ЗВЕНО СОФИЯ БУРГАС ВАРНА Г. ОРЯХОВИЦА РУСЕ ПЛОВДИВ
ОФИСИ Илиянци
Пирдоп
Бургас
Карнобат
Разделна Г.Оряховица Русе Пловдив

Дейност и постижения

2023

Година

786,778

Превозени тонове

209,507,865

Брутотонкм

379,917

Влаккм

УСЛУГИ

УСЛУГИ

Основната дейност на Българска железопътна компания ЕАД е превоз на товари във вътрешно и международно движение. Дружеството осигурява превоз на вагони в натоварено и разтоварено състояние, като организира движението им с удобно разписание на влаковете, съобразено със специфичните характеристики на всеки клиент.