БЪЛГАРСКИ   ENGLISH   
     
Забравена парола    Регистрация
За компанията
Услуги
Подвижен състав
Клиенти
За нас
Организационна
структура
Офиси
Нормативна
уредба
Статистика
Финансов отчет
Годишен отчет
Международна
дейност
GDPR
лични данни
Лицензи и
сертификати
Контакти
Полезни връзки
“Българска железопътна компания” АД е акционерно дружество с предмет на дейност предоставяне на железопътни услуги за превоз на товари във вътрешно и международно съобщение.

Дружеството е създадено през 2004г. със 100% частен капитал. В момента акционери в дружеството са: фирма “Груп Феровиар Ромън” АД  www.gfr.ro  и фирма „Агрополихим” АД  www.agropolychim.bg  . „БЖК” АД е първият национален частен железопътен превозвач с лиценз №201 от 15.04.2005 г. на Министерството на транспорта за осъществяване на товарни превози по цялата железопътна инфраструктура на Р. България.

"БЖК" АД прилага Тарифа за превоз на товари с железопътен транспорт на територията на Р.България, която е в сила от 15.07.2015. Екземпляр на Тарифата може да бъде получена в Централния офис на дружеството.изтегли
От 01.01.2007г лицензът е с европейски статут. Основната дейност на дружеството се осъществява в съответствие със Закона за железопътния транспорт, подзаконовите нормативни актове към него и получената лицензия.