БЪЛГАРСКИ   ENGLISH   
     
Забравена парола    Регистрация
За компанията
Услуги
Подвижен състав
Клиенти
За нас
Организационна
структура
Офиси
Нормативна
уредба
Статистика
Финансов отчет
Годишен отчет
Международна
дейност
GDPR
лични данни
Лицензи и
сертификати
Контакти
Полезни връзки
Полагаме усилия да запазим конфиденциалността на вашите лични данни, като спазваме всчки действащи норми и регламенти във връзка със защита на личните данни, включително Регламент (ЕС) 2016/679. Регламент (ЕС) 2016/679 влезна в сила на 25 май 2018 г. Защитата на вашето лично пространство при използване на интернет страницата www.brc-bg.com е особено важна за нас. Отговорник за обработване на данните при работа с тази страница е БЖК АД. При използване и обработване на личните данни, БЖК АД спазва стриктно актуалните законови разпоредби, свързани със защита на данните. Правото за ползване на личните и анонимните данни се полага на БЖК АД, в границите, предвидени в закона, като спазва правата на лицата, описани по-натам. Тъй като бихме искали да осигурим най-добра защита на вашите лични данни, актуализирахме ншата политика за конфиденциалност, съгласно нововъведените изисквания. Тук можете да намерите и важни информацииотносно вашите права, включително правото на достъп, правото да поискате коригиране или изтриване на данните, да поискате ограничаване на обработването, да оттеглите съгласието си, да възразите на преноса на данни и да подавате жалба към Комисията за защита на личните данни. Политика за онлайн конфиденциалност Като част от обществената си отговорност, БЖК се ангажира да спазва всички законови норми и регламенти, свързани със защита на личните данни, включително Регламент (ЕС) 2016/679 и полагаме небходимата грижа да защитим конфиденциалния характер на вашите лични данни. По-натам ще намерите подробна информация във връзка с начина на обработване на личните данни, които събираме от вас чрез интернет страницата. Отговорник за обработване на данните при работа с тази страница е БЖК АД.При използване и обработване на личните данни, БЖК АД спазва стриктно актуалните законови разпоредби, свързани със защита на данните. Правото за ползване на личните и анонимните данни се полага на БЖК АД, в границите, предвидени в закона, като спазва правата на лицата, описани по-натам.