БЪЛГАРСКИ   ENGLISH   
     
Забравена парола    Регистрация
За компанията
Услуги
Подвижен състав
Клиенти
За нас
Организационна
структура
Офиси
Нормативна
уредба
Статистика
Финансов отчет
Годишен отчет
Международна
дейност
GDPR
лични данни
Лицензи и
сертификати
Контакти
Полезни връзки
Отчитайки важните задачи, стоящи пред европейските железници и предизвикателствата пред новоприетите страни в ЕС , необходимостта от спазването на международни стандарти и изграждането на новите системи за съвместимост, „БЖК” АД стана член на редица международни авторитетни и водещи железопътни организации:
  • Пълноправен член на CIT от Август 2006.   www.cit-rail.org
  • Асоцииран член на UIC от м. Януари 2007   www.uic.org
  • Пълноправен член CER от м. Януари 2007    www.cer.be
  • Подписваща страна на GCU от м. Октомври 2007 www.gcubureau.org

„БЖК” АД участва във всички важни съвещания на горните организации с цел поддържане на постоянна информираност за актуалните проекти и следене на дискусиите по всички проблеми на европейския железопътен транспорт.