БЪЛГАРСКИ   ENGLISH   
     
Забравена парола    Регистрация
За компанията
Услуги
Подвижен състав
Клиенти
За нас
Организационна
структура
Офиси
Нормативна
уредба
Статистика
Финансов отчет
Годишен отчет
Международна
дейност
GDPR
лични данни
Лицензи и
сертификати
Контакти
Полезни връзки
Органи на управление на дружеството са общото събрание на акционерите и съвет на директорите. Организацията, ръководството и контролът на оперативната дейност на дружеството се осъществяват от изпълнителен директор и заместник изпълнителен директор.

Организационната структура:

Дирекция "Mаркетинг и продажби"

Дирекция "Експлоатация"

Дирекция "Финанси и контрол"

Дирекция "Обща администрация"