БЪЛГАРСКИ   ENGLISH   
     
Забравена парола    Регистрация
За компанията
Услуги
Подвижен състав
Клиенти
Основният вид услуги, осъществявани от „Българска железопътна компания” АД са товарни  превози във вътрешно и международно съобщение. Осъществяването им се постига чрез:
  • Индивидуален и диференциран подход към всеки крупен клиент.
  • Максимално задововляване нуждите и изискванията на крайните клиенти.
  • Предоставяне на ценови равнища за максимално дълъг период, в съответствие с изискванията на клиентите.
  • Използване на нает подвижен тягов и нетягов подвижен състав.
  • Осъществяване на блок-влакова организация при превоза на суровините и материалите.
  • Организиране на транспортните средства в пълно и празно състояние чрез осъществяване на движението на вагоните с подходяща влакова организация, съобразена с особеностите на всеки клиент.
  • Комплексно обслужване на клиента от врата до врата.
  • Осъществяване на транспортната услуга „точно на време” в зависимост от предварително разработени технологични схеми и графици за движение на транспортните средства (влакове, локомотиви и вагони)
  • Маркетингови проучвания.